NEW

Ký công hàm trao đổi (E/N) viện trợ vốn vay dành cho Việt Nam năm tài khóa 2014 trong khuôn khổ hợp tác vốn vay của Chính phủ Nhật Bản (7 dự án)

01.04.2015
NEW

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Fukada Hiroshi tham dự Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, Đại hội đại biểu toàn quốc Lần thứ 6

31.03.2015

NEW

Khóa họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Nhật Bản – Việt Nam về hợp tác khoa học và công nghệ

29.03.2015

NEW

Buổi hướng dẫn về du học Nhật Bản  ~ Giao lưu gặp mặt cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (Chương trình bao gồm cả Lễ tiễn đoàn lưu học sinh Việt Nam sang Nhật Bản theo Chương trình học bổng của Chính phủ Nhật Bản)

21.03.2015

NEW

Lễ ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho 12 dự án

20.03.2015

NEW

Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cho dự án NGO của Chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2014

05.03.2015

NEW

Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho Giáo sư Michinari Hamaguchi, giám đốc Đại học Tổng hợp Nagoya và Giáo sư Aikyo Masanori, phó giám đốc Đại học tổng hợp Nagoya

09.03.2015

 

Visa du lịch hiệu lực một lần cho công dân Việt Nam đối với đoàn tour trọn gói của các công ty du lịch được chỉ định

 

 

Về một số các công ty du học đưa tin không chính xác về du học Nhật Bản / [PDF]

 

 

Giới thiệu Học bổng của Trường Đại học Hokkaido dành cho“Chương trình Nhật Bản học hiện đại”

 

 

Bắt đầu phát sóng “Giờ phim truyền hình Nhật Bản” trên VTV

 

 

Cấp thị thực lưu trú ngắn hạn nhiều lần cho công dân Việt Nam

 

 

Thông báo cho mượn đồ giới thiệu về văn hóa Nhật Bản

 

Phát miễn phí poster giới thiệu về Nhật Bản

Liên hệ

+84-4-3846-3000

+84-4-3846-3043

Mail address: