Về việc áp dụng chế độ đặt hẹn đến Cửa sổ Lãnh sự

2021/5/7
※Kính đề nghị Quý khách có dự định sử dụng dịch vụ tại Cửa sổ Lãnh sự của Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam thấu hiểu và hợp tác với những điểm dưới đây.
  1. Hiện nay, để phòng tránh lây nhiễm giữa những người đến Đại Sứ Quán, chúng tôi áp dụng chế độ đặt hẹn đến Cửa sổ Lãnh sự. Đề nghị Quý khách phải đặt hẹn trước khi đến Đại Sứ Quán (Số điện thoại tổng đài: +84-24-3846-3000).
  2. Người không khỏe đề nghị đến Đại Sứ Quán chỉ sau khi hồi phục.
  3. Đối với những thủ tục không gấp, kính đề nghị Quý khách nghiên cứu lại thời gian đến Đại Sứ Quán. Tuy nhiên, với những người có hộ chiếu sắp hết hạn (trường hợp sẽ hết hạn trong vòng 06 tháng v.v.) thì đề nghị đến làm thủ tục đổi hộ chiếu sớm.
  4. Kính đề nghị Quý khách đeo khẩu trang hoặc tấm che giọt bắn khi đến Đại Sứ Quán, đồng thời, phải tiến hành sát khuẩn tay bằng nước sát khuẩn để sẵn tại cửa vào Phòng chờ Lãnh sự của Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam. Phòng chờ Lãnh sự của Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam được khử khuẩn hàng ngày khi dọn vệ sinh.