Về hướng dẫn chi phí liên quan tới hoạt động phái cử lao động kỹ năng đặc định

2020/4/17
Ngày 27 tháng 3, Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB) Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội đã gửi công văn hướng dẫn về Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa lao động kỹ năng đặc đinh đi làm việc tại Nhật Bản cho các doanh nghiệp phái cử và đăng tải nội dung công văn lên Website của Cục. Đại sứ quán Nhật Bản xin cung cấp bản dịch tiếng Nhật công văn nói trên để tham khảo. Xin lưu ý là Đại sứ quán Nhật Bản không giải đáp các câu hỏi liên quan đến nội dung công văn đã nêu. 
 
Website của Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB)
http://www.dolab.gov.vn/New/TongQuanTTLD.aspx?&LIST_ID=1034&Key=5261

"về Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa lao động kỹ năng đặc đinh đi làm việc tại Nhật Bản"Bản dịch tham khảo của Đại sứ quán