Kính gửi Quý khách sắp nhập cảnh, tái nhập cảnh Nhật Bản

2021/1/13
Đã cập nhật ngày 12,19/03/2021
02,28/06/2021
16/07/2021
29/09/2021
07/10/2021
   Chính phủ Nhật Bản đã quyết định Đối sách tăng cường của Biện pháp biên giới mới liên quan đến Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19). Đối sách liên quan đến người nước ngoài sắp nhập cảnh, tái nhập cảnh vào Nhật Bản từ Việt Nam như dưới đây.

(1)  Chế độ Residence Track và Business Track căn cứ vào [Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế] v.v. trong thời gian này bao gồm thủ tục xin cấp visa và việc nhập cảnh mới của người nước ngoài theo chế độ này sẽ dừng tiếp nhận.

(2)  Liên quan đến việc tái nhập cảnh của người mang tư cách lưu trú, trong thời gian này không chấp nhận biện pháp nới lỏng cách ly 14 ngày khi tái nhập cảnh theo chế độ Business Track.

(3)  Tất cả những người nhập cảnh vào Nhật Bản trong thời gian này đều phải nộp Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, trường hợp không xuất trình được Giấy chứng nhận xét nghiệm thì sẽ không được phép nhập cảnh Nhật bản căn cứ theo Luật Kiểm dịch. Trường hợp không xuất trình Giấy chứng nhận xét nghiệm trước khi lên máy bay tại nước xuất phát thì sẽ bị từ chối cho lên máy bay.
Hơn nữa, tất cả những người nhập cảnh trong thời gian này, ngoài việc thực hiện xét nghiệm khi nhập cảnh còn được yêu cầu cách ly thời gian 14 ngày tại các địa điểm chỉ định bởi Trưởng ban kiểm dịch (ví dụ tại nhà, ...); yêu cầu cam kết các hạng mục phòng dịch các loại, sử dụng-đăng kí ứng dụng cần thiết, v.v. Chi tiết đề nghị xác nhận tại website của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (link).
Ngoài ra, từ ngày 01/10/2021, với những người nộp được bản photocopy của Giấy chứng nhận tiêm chủng có hiệu lực khi kiểm dịch tại lúc nhập cảnh thì sẽ được rút ngắn thời gian cách ly 14 ngày như dưới đây:
※Giấy chứng nhận tiêm chủng điện tử chính thức do Chính phủ Việt Nam cấp sẽ được chấp nhận.
Trong trường hợp này, các Ban kiểm dịch có thể sẽ có sự áp dụng khác nhau nên đề nghị hãy trao đổi với Ban kiểm dịch (gửi ảnh chụp màn hình đến email được chỉ định hoặc gửi dữ liệu đến máy in)
Địa chỉ được Chính phủ Việt Nam sử dụng cho Giấy chứng nhận tiêm chủng điện tử https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/search
(Tuy nhiên, việc nhập dữ liệu liên quan đến việc tiêm chủng có thể bị muộn nên với những người đã tiêm mũi 2 và phản ánh đến trang web cũng có thể sẽ tốn thời gian)
※Để rút ngắn thời gian cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh cần thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 10 sau khi nhập cảnh, và có kết quả âm tính được gửi từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (Trung tâm kiểm tra sức khỏe người nhập cảnh). Thông tin chi tiết mời tham khảo tại trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tại đây.
 

(Thông tin tham khảo)
+  Cơ sở y tế có thể xét nghiệm PCR cần thiết để về Nhật Bản (Website của Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam)
    https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210109PCR.html
+  Về việc xuất trình Giấy chứng nhận xét nghiệm (Website của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản)
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(Địa chỉ liên hệ)
+  Cửa sổ tiếp nhận trao đổi về Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (Tăng cường kiểm dịch).
    Gọi từ trong nước Nhật Bản: 0120-565-653
    Gọi từ nước ngoài: +81-3-3595-2176 (Tiếng Nhật, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc)
 
+  Q&A liên quan đến việc tăng cường quyết liệt Đối sách biên giới (Trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản)
     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html