Thực hiện lễ bàn giao trang thiết bị phục vụ công tác xây dựng Chính phủ điện tử do Chính phủ Nhật Bản tài trợ

2021/3/18
大使挨拶
引き渡し
ズン官房長官挨拶
Ngày 17 tháng 3, tại Văn phòng Chính phủ, Đại sứ Yamada đã tham dự Lễ bàn giao trang thiết bị của “Dự án cung cấp trang thiết bị để xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam” trong chương trình hợp tác viện trợ không hoàn lại “Phát triển kinh tế xã hội” của Nhật Bản (vốn viện trợ 500 triệu Yên).  
 
Các trang thiết bị được cung cấp từ Nhật Bản lần này được sử dụng cho công tác vận hành “Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành”, xây dựng cơ chế báo cáo giữa các cơ quan trong Chính phủ Việt Nam nhằm đẩy nhanh các thủ tục hành chính và quy trình đưa ra các quyết định trong Chính phủ. Hơn nữa, hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư vào Việt Nam. 
 
Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Yamada đã bày tỏ sự kỳ vọng đối với chương trình chính phủ điện tử của Việt Nam và sự tiến triển hơn nữa của hợp tác trong lĩnh vực số giữa hai nước thời gian tới.