Lễ ký Công hàm trao đổi dự án hợp tác viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam liên quan đến “Chương trình phát triển kinh tế xã hội”

2021/4/23
署名
握手
記念撮影
 Ngày 23 tháng 4 năm 2021 đã diễn ra lễ ký Công hàm trao đổi của hai dự án hợp tác viện trợ không hoàn lại với tổng giá trị là 1.400.000.000 Yên Nhật giữa Ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đồng chủ trì.

1. Dự án trao tặng 1 tàu nghiên cứu khoa học đại dương và hỗ trợ chi phí cải tạo con tàu này (Hợp tác viện trợ không hoàn lại “Chương trình phát triển kinh tế xã hội”, tổng giá trị trao tặng là 900.000.000 Yên Nhật)

 Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững, đồng thời tiến hành các kế hoạch khảo sát môi trường biển và tài nguyên biển. Tuy nhiên, do Việt Nam chưa có tàu khảo sát phù hợp cho việc khảo sát nghiên cứu khoa học đại dương nên chưa thể thực hiện được đầy đủ công tác nghiên cứu này.
 
 Hiểu được tình hình đó, nhân dịp này, Nhật Bản hi vọng rằng với 1 con tàu nghiên cứu khoa học đại dương và khoản đầu tư cần thiết cho việc cải tạo con tàu mà Nhật Bản trao tặng, Việt Nam sẽ thúc đẩy việc phát triển năng lực của các cơ quan chức năng khảo sát nghiên cứu khoa học biển, tiến hành kế hoạch tăng cường năng lực khai thác tài nguyên biển, và từ đó đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Ngoài ra, khoản viện trợ này còn nhằm mục đích đóng góp việc hiện thực hóa “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do” thông qua việc đẩy mạnh quản trị biển của Việt Nam.

2. Dự án trao tặng thiết bị khảo sát phân tích rác thải nhựa đại dương (Hợp tác viện trợ không hoàn lại “Chương trình phát triển kinh tế xã hội”, tổng giá trị trao tặng là 500.000.000 Yên Nhật)

 Trong những năm gần đây, khi nhân loại đang thấy rõ tầm quan trọng của những biện pháp xử lý rác thải nhựa đang trôi dạt từ đất liền ra đại dương trên khắp thế giới, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng kế hoạch hành động quốc gia và chủ động nỗ lực để hướng đến mục tiêu giảm thiểu 50% lượng rác thải nhựa đại dương cho đến năm 2025. Tuy nhiên, việc thiếu hụt thiết bị cần thiết cho những khảo sát, phân tích, đánh giá từ Bộ Tài Nguyên và Môi trường là một thách thức lớn.
 
 Hiểu được tình hình đó, nhân dịp này, Nhật Bản hi vọng rằng với những thiết bị khảo sát phân tích rác thải nhựa đại dương mà Nhật Bản trao tặng, Việt Nam sẽ tiến hành nâng cao năng lực công tác và tăng cường tổ chức cho việc khảo sát, phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm của rác thải nhựa trên biển, và từ đó đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
 
 Ngoài ra, khoản viện trợ này còn nhằm mục đích hiện thực hóa “Tầm nhìn đại dương xanh Osaka” với mục tiêu giảm gia tăng ô nhiễm mới do rác thải nhựa đại dương về con số 0 từ nay đến năm 2050 và đóng góp vào việc tăng cường năng lực cho các quốc gia đang phát triển được nêu ra trong “Sáng kiến Marine” đã được chia sẻ trong Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Osaka, Nhật Bản.