Đại sứ Yamada tham dự “Hội thảo Năng suất lao động ở Việt Nam: Ngồn gốc và Thách thức cho tăng trưởng”

2021/4/28
Chụp ảnh lưu niệm
Phát biểu của Đại sứ Yamada
Ngày 28 tháng 4, Đại sứ Yamada đã tham dự “Hội thảo Năng suất lao động ở Việt Nam: Ngồn gốc và Thách thức cho tăng trưởng”. Hội thảo này do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) và JICA hợp tác đồng tổ chức. Tham dự Hội thảo có đại diện các bộ, ngành trung ương và doanh nghiệp Việt Nam.
Tại Hội thảo, Đại sứ Yamada, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, Trưởng Đại diện JICA Shimizu Akira đã có bài phát biểu. Ngoài ra, Giáo sư Nguyễn Đức Thành của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) và Giáo sư Ohno của Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản (GRIPS) đã trình bày về nâng cao năng suất lao động và đại diện các bên liên quan đã tham gia thảo luận tại Hội thảo.