Đại sứ Yamada Takio hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

2021/5/18
Hình ảnh buổi hội đàm (1)
Hình ảnh buổi hội đàm (2)
    Ngày 14 tháng 5, Đại sứ Yamada Takio đã gặp và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Mở đầu, Đại sứ Yamada Takio đã chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Đáp lại, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn những lời chúc của Đại sứ Yamada Takio. Ngoài ra, Đại sứ Yamada Takio và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao đổi ý kiến về việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp Nhật – Việt hơn nữa và tăng cường giao lưu giữa Quốc hội Nhật – Việt.