Đại sứ Yamada hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam Lê Minh Hoan

2021/6/18
大使表敬
大使表敬
 Ngày 17 tháng 6, Đại sứ Yamada đã hội đàm với Ngài Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Mở đầu buổi làm việc, Đại sứ đã chúc mừng Ngài Lê Minh Hoan nhân dịp Ngài được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Đại sứ. Hai bên đã trao đổi về Tầm nhìn Hợp tác nông nghiệp Trung và dài hạn Việt Nam – Nhật Bản, hỗ trợ đào tạo nhân lực cho lĩnh vực nông nghiệp, đàm phán về kiểm dịch nông sản, hợp tác trong lĩnh vực phòng chống thiên tai...