Đại sứ Yamada Takio hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc

2021/7/16
面談の様子
面談の様子
面談の様子
 Ngày 15 tháng 7, Đại sứ Yamada Takio đã hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. Phát biểu mở đầu, Đại sứ Yamada Takio chúc mừng Bộ trưởng Hồ Đức Phớc được bầu giữ trọng trách Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã cảm ơn Đại sứ Yamada Takio. Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi ý kiến về kinh tế Việt Nam, hợp tác kinh tế Nhật Việt trong đó có ODA và đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam.v.v.