Thông báo khẩn: Tuyển dụng nhân viên làm việc tạm thời tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

2021/8/17
 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cần tuyển dụng 01 nhân viên làm việc tạm thời sau đây:
 
1.  Nhân viên làm việc tại Ban Chính trị: 01 người
1)  Năng lực và quá trình công tác cần thiết
 a)  Tốt nghiệp đại học trở lên
 b)  Có khả năng giao tiếp thông thạo bằng tiếng Nhật và khả năng soạn thảo văn bản tiếng Nhật.
  *  Người đã qua kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật đỗ trình độ N2 trở lên.
  *  Đại sứ quán Nhật Bản sẽ tiến hành phỏng vấn bằng tiếng Nhật.
 c)  Có khả năng sử dụng phần mềm cơ bản như Word, Excel
2)  Đãi ngộ
     Có chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Việt Nam
3)  Thời gian làm việc
     6 tháng (khoảng từ ngày 4 tháng 10 năm 2021 đến khoảng ngày 1 tháng 4 năm 2022)
4)  Cách thức tuyển chọn
      Sơ tuyển hồ sơ (vòng 1), Phỏng vấn có khả năng tiến hành qua hình thức trực tuyến (vòng 2)
5)  Thời hạn tuyển dụng
      Ngày 24 tháng 8 năm 2021 (yêu cầu ứng viên gửi Sơ yếu lý lịch ứng tuyển bằng tiếng Nhật)
              
2.  Cách thức tuyển dụng và địa chỉ liên hệ:
1)  Đề nghị ứng viên gửi Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh thẻ và ghi rõ lý lịch học tập, công tác, ngôn ngữ có thể sử dụng, các loại chứng chỉ tư cách khác nếu có) đến địa chỉ liên hệ dưới đây đến trước thời hạn tuyển dụng. Sau khi sơ tuyển vòng 1 thông qua thẩm định hồ sơ, Đại sứ quán
sẽ tiến hành phỏng vấn vòng 2 bằng hình thức trực tuyến đối với những ứng viên đã vượt qua vòng 1. Ngoài ra, xin lưu ý về việc Đại sứ quán sẽ không trả lại hồ sơ tham gia ứng tuyển cho dù ứng viên có được tuyển dụng hay không.
 
2)  Địa chỉ gửi hồ sơ ứng tuyển: Ban Chính tri, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam,
                                                    27 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 
3. Các lưu ý khác
    Đại sứ quán Nhật Bản sẽ không tiếp nhận bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc tuyển dụng này qua điện thoại. Thêm vào đó, Đại sứ quán Nhật Bản không thu bất kỳ khoản phí nào từ ứng viên tham gia dự tuyển.