Công sứ Okabe tham dự Hội nghị tham vấn Tăng trưởng xanh và hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2021 - 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chủ trì theo hình thức trực tuyến

2021/9/1
会議写真
会議写真
会議写真
 Ngày 1 tháng 9, Công sứ Okabe đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị tham vấn Tăng trưởng xanh và hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2021 - 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chủ trì theo hình thức trực tuyến.
 Năm nay là năm đầu tiên của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và cũng là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, trước nhu cầu hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn theo định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2021-2030, MARD đã tổ chức buổi tham vấn lấy ý kiến của các đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán đang hoạt động tại Việt Nam.
 Tại buổi tham vấn, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã phát biểu mở đầu chương trình, giới thiệu về ý tưởng Tăng trưởng xanh trong nông nghiệp. Tiếp theo sau đó, đại diện của 8 đại sứ quán và 10 tổ chức quốc tế đã trình bày về các hoạt động của mỗi tổ chức trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam, phát biểu ý kiến và nêu đề xuất với MARD.
 Dựa trên những ý kiến và đề xuất rất đa dạng được đưa ra trong buổi tham vấn hôm nay, MARD sẽ nghiên cứu để hoạch định Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn theo định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn 2021-2030.