(Dự án của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) với nguồn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản) Công sứ Okabe đã tham dự Lễ ký kết Dự án hỗ trợ Thanh niên lao động xuất khẩu bị ảnh hưởng Covid-19

2021/9/15
プログラム概要
集合写真
 Ngày 15 tháng 9, Công sứ Okabe đã tham dự theo hình thức trực tuyến Lễ ký kết Dự án hỗ trợ cho đối tượng là thanh niên đi lao động ở nước ngoài nhưng phải về nước do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đang lây lan trên khắp thế giới.  

 Đây là một trong những nội dung thuộc dự án ““Giảm thiểu tác động tiêu cực của COVID-19 đối với các nhóm dân số dễ bị tổn thương - Đảm bảo tiến trình quốc gia thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) tại Việt Nam”” được thực hiện bởi UNFPA do chính phủ Nhật Bản tài trợ. UNFPA sẽ cùng với Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện dự án này.

 Sau lễ ký kết, dự án sẽ triển khai đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Dự án được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt cho đối tượng thuộc nhóm dễ bị tổn thương do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 là những lao động trẻ đi xuất khẩu lao động nhưng phải về nước. 
UNFPA所長挨拶
ベトナムユースユニオン代表挨拶
公使挨拶