Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita thăm Việt Nam

2022/8/12
Trao đổi ý kiến với Đại sứ Yamada
Chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
  Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita đã có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 2/8 đến ngày 5/8. Trong thời gian ở Hà Nội từ ngày 2/8 đến ngày 4/8, Thống đốc Yamamoto đã chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và trao đổi ý kiến với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.  Ngoài ra đã tiến hành lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Học viện ngoại giao, trao đổi ý kiến với các bên liên quan của tỉnh Gunma đang thường trú tại Hà Nội.v.v. và đi thăm doanh nghiệp Việt Nam.   
Chào xã giao Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh
Trao đổi ý kiến với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ
Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Học Viện Ngoại giao