Bài phát biểu của Nhà vua tại Quốc yến nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân

Ngày 30 tháng 5 năm 2018, Quốc yến chiêu đãi Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã được tổ chức tại Hoàng cung.

Bài phát biểu của Nhà vua Nhật Bản tại Quốc yến (Bản dịch Tiếng Việt không chính thức)

Thông tin trích dẫn từ trang web của Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản
(http://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/detail/30#118)