Về việc cấp giấy phép lao động

2020/3/2
 Sau khi làm việc với Cục Việc làm, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản xin trân trọng thông báo về tình hình cấp giấy phép lao động cho công dân Nhật Bản như sau:

1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Ban quản lý khu công nghiệp tại các tỉnh, thành của Việt Nam đang tiến hành tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy phép lao động như thông thường cho công dân Nhật Bản không có lịch sử cư trú tại các khu vực hạn chế nhập cảnh từ Trung Quốc và Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

2. Tuy nhiên, để xác minh lịch sử lưu trú tại nước ngoài của bản thân người xin cấp giấy phép lao động, yêu cầu xuất trình bản sao tất cả các trang hộ chiếu và giấy chứng nhận đăng ký tạm trú tại Việt Nam (do cơ quan công an Việt Nam cấp) của người xin cấp phép lao động khi nộp hồ sơ.
 
   Trường hợp người nộp hồ sơ xin cấp phép lao động bị từ chối, đề nghị liên lạc tới người phụ trách của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam theo địa chỉ sau:
   Tel:024-3846-3000
   Email: covid19@ha.mofa.go.jp