Chương trình Hỗ trợ nâng cao năng lực đối với Việt Nam (Trao đổi lĩnh vực Gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc)

   Trao đổi chuyên môn thực hiện nhiệm vụ Đội công binh Gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc tại phái bộ (gọi tắt là Trao đổi chuyên môn GGHB) được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 21 (thứ ba) đến ngày 23 tháng 8 năm 2018 (thứ năm) trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ nâng cao năng lực của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đối với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thông qua việc tổ chức lớp học, tham quan đơn vị trong ba (3) ngày làm việc, Đoàn chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nhật Bản gồm năm (5) giảng viên đã chia sẽ những kinh niệm và bài học thực tế sau hơn 5 năm Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản triển khai hoạt động tại Phái bộ GGHB của Liên hiệp quốc tại Nam Su đăng (UNMISS) với 20 học viên là các cán bộ chủ chốt của Đội công binh GGHB của Liên hiệp quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trao đổi chuyên môn còn có sự tham gia với tư cách quan sát viên của đại diên Phòng Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán các nước đã và đang hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực GGHB là Mỹ, Úc, Anh, đại diện của Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc UNDP. Công sứ Nhật Bản ASAZUMA Shinichi đã tham gia và phát biểu tại Lễ bế mạc.

   Trao đổi chuyên môn lần này là hoạt động được thực hiện trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực GGHB được ký kết vào tháng 9 năm 2015 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Nhật Việt hướng tới thập niên tiếp theo được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký kết vào tháng 4 năm nay, đây là đóng góp của Nhật Bản nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong lĩnh vực GGHB, qua đó góp phần gián tiếp vào hoạt động vì hòa bình quốc tế.  

 
     
1. Lễ khai mạc Trao đổi chuyên môn GGHB (ảnh 1)
 
2. Lễ khai mạc Trao đổi chuyên môn GGHB (ảnh 2)
 
     
3. Lớp học tại Trao đổi chuyên môn GGHB
 
4. Học viên là cán bộ tham gia Đội công binh LHQ
 
     
5. Công binh Việt Nam trình diễn trang bị (hình 1)
 
6. Công binh Việt Nam trình diễn trang bị (hình 2)
 
     
7. Công sứ ASAZUMA phát biểu tại Lễ bế mạc 8. Lễ trao chứng chỉ hoàn thành khóa học
 
Nguồn: Đại tá SHIDO Keitaro Tùy viên Quốc phòng Nhật Bản