Thông báo tuyển dụng nhân viên của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

 
   Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cần tuyển dụng nhân viên sau đây
 
1.  Nhân viên làm việc tại Ban Lãnh sự: 1 người
 
2.  Năng lực và quá trình công tác cần thiết
   (1)  Tốt nghiệp đại học trở lên
   (2)  Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật và soạn thảo văn bản bằng tiếng Nhật.
       ※  Sẽ tiến hành phỏng vấn và thi viết bằng tiếng Nhật.
       ※  Người đã qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT đỗ trình độ N1 hoặc N2 (đề nghị gửi kèm bản
         sao chứng nhận trình độ tiếng Nhật trong hồ sơ dự tuyển).
   (3)  Có khả năng sử dụng phần mềm cơ bản như Word, Excel.
   (4)  Có khả năng đối ứng các nghiệp vụ Hành chính, hỗ trợ người Nhật.
       ※  Ưu tiên người có kinh nghiệm nghiệp vụ tiếp khách bằng tiếng Nhật.
   (5)  Có khả năng chịu được áp lực công việc, vui vẻ đối ứng.
 
3.  Đãi ngộ

   (1)  Có chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Việt Nam
   (2)  Có chế độ thưởng và tăng lương mỗi năm 1 lần.
 
4.  Ngày bắt đầu làm việc, hạn nộp hồ sơ ứng tuyển:
   (1)  Thời gian bắt đầu làm việc (tuyển dụng): Từ khoảng tháng 11 năm 2018
   (2)  Ngoài ra cần người đang sống trong phạm vi có thể đến làm việc tại Đại sứ quán
   (3)  Cách thức tuyển chọn: Sơ tuyển hồ sơ (vòng 1), Phỏng vấn (vòng 2)  
   (4)  Hạn nộp hồ sơ: đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2018 (Thứ 6) (hồ sơ bằng tiếng Nhật)
               
5.  Cách thức tuyển dụng và địa chỉ liên hệ:
   Đề nghị ứng viên gửi hồ sơ (có dán ảnh thẻ, ghi rõ bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, khả năng sử dụng ngoại ngữ, các loại chứng chỉ) đến địa chỉ liên hệ dưới đây trước hạn nộp hồ sơ nêu trên. Sau khi sơ tuyển vòng 1 thông qua thẩm định hồ sơ, Đại sứ quán sẽ tiến hành phỏng vấn vòng 2 những ứng viên đã vượt qua vòng 1. Ngoài ra, xin lưu ý về việc Đại sứ quán sẽ không trả lại hồ sơ tham gia ứng tuyển cho dù ứng viên có được tuyển dụng hay không, không tiếp nhận điện thoại liên hệ về việc tuyển dụng này. Hơn nữa, Đại sứ quán sẽ hoàn toàn không thu bất kì khoản tiền nào từ ứng viên tham gia dự tuyển.
 
   Địa chỉ gửi hồ sơ ứng tuyển: Ban Lãnh sự, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam,
                                                  27 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội