ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM CẦN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SAU ĐÂY

1.  Nhân viên làm việc tại Ban Chính trị: 1 người

1)  Năng lực và quá trình công tác cần thiết
a)  Tốt nghiệp đại học trở lên
b)  Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật và khả năng phiên dịch, biên dịch tiếng Nhật, tiếng
Việt cao cấp.
*  Sẽ tiến hành phỏng vấn và kiểm tra khả năng tiếng Nhật.
*  Người đã qua kiểm tra tiếng Nhật đỗ trình độ N1 hoặc N2 (đề nghị gửi kèm bản sao chứng
nhận trình độ tiếng Nhật trong hồ sơ dự tuyển).
c)  Có khả năng sử dụng phần mềm cơ bản như Word, Excel

2)  Đãi ngộ
a)  Có chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Việt Nam
b)  Có chế độ thưởng và tăng lương mỗi năm 1 lần.
3)  Thời gian làm việc (tuyển dụng): từ khoảng hạ tuần tháng 6 năm 2018
4)  Ngoài ra cần người đang sống trong phạm vi có thể đến làm việc tại Đại sứ quán
5)  Cách thức tuyển chọn: Sơ tuyển hồ sơ (vòng 1), Phỏng vấn (vòng 2)  
               
2.  Cách thức tuyển dụng và địa chỉ liên hệ:

Đề nghị ứng viên gửi lý lịch (bằng tiếng Nhật có dán ảnh thẻ) đến địa chỉ liên hệ sau đây trước
Ngày 18 tháng 5 năm 2018 (thứ Sáu). Sau khi sơ tuyển vòng 1 thông qua thẩm định hồ sơ, Đại sứ quán
sẽ tiến hành phỏng vấn vòng 2 những ứng viên đã vượt qua vòng 1. Ngoài ra, xin lưu ý về việc Đại sứ
quán sẽ không trả lại hồ sơ tham gia ứng tuyển cho dù ứng viên có được tuyển dụng hay không, và
không tiếp nhận điện thoại liên hệ về việc tuyển dụng này. Hơn nữa, Đại sứ quán sẽ hoàn toàn không
thu bất kì khoản tiền nào từ ứng viên tham gia dự tuyển.

Địa chỉ gửi hồ sơ ứng tuyển: Ban Chính tri, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, 27 Liễu Giai,
Ba Đình, Hà Nội