【Tuyển dụng】Thông báo tuyển dụng nhân viên của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

2020/11/6
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cầu tuyển dụng nhân viên sau đây.
 
1.  Nhân viên trợ lý tổng hợp và kế toán : 1 người
  1)  Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm cần thiết
   a)  Tốt nghiệp đại học trở lên
   b)  Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật và thao tác văn bản bằng tiếng Nhật
     *  Sẽ tiến hành phỏng vấn và kiểm tra khả năng tiếng Nhật.
     *  Người đã qua kiểm tra tiếng Nhật đỗ trình độ N2 (đề nghị gửi kèm bản sao chứng nhận trình độ tiếng Nhật trong hồ sơ dự tuyển).
   c)  Có khả năng sử dụng phần mềm cơ bản như Word, Excel
 
 2)  Đãi ngộ
   a)  Có chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Việt Nam
   b)  Có chế độ thưởng và tăng lương mỗi năm 1 lần.                            
 3)  Thời gian bắt đầu làm việc (tuyển dụng): từ khoảng trung tuần tháng 12 năm 2020 (thương lượng khi phỏng vấn)
 4)  Ngoài ra cần người đang sống trong phạm vi có thể đến làm việc tại Đại sứ quán
 5)  Cách thức tuyển chọn: Sơ tuyển hồ sơ (vòng 1), Phỏng vấn và kiểm tra viết (vòng 2) 
 6)  Hạn nộp hồ sơ: đến hết thứ 6 ngày 27 tháng 11 năm 2020 (hồ sơ dự tuyển viết bằng tiếng Nhật)
               
 2.  Cách thức tuyển dụng và địa chỉ liên hệ:
  Đề nghị ứng viên gửi lý lịch (có dán ảnh thẻ, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, ngôn ngữ có khả năng sử dụng, chứng chỉ năng lực liên quan) đến địa chỉ liên hệ sau đây trước Ngày 27/11/2020 (thứ 6). Sau khi sơ tuyển vòng 1 thông qua thẩm định hồ sơ, Đại sứ quán sẽ tiến hành phỏng vấn vòng 2 cho những ứng viên đã vượt qua vòng 1. Ngoài ra, xin lưu ý về việc Đại sứ quán sẽ không trả lại hồ sơ tham gia ứng tuyển cho dù ứng viên có được tuyển dụng hay không, và không tiếp nhận điện thoại liên hệ về việc tuyển dụng này. Hơn nữa, Đại sứ quán sẽ hoàn toàn không thu bất kì khoản tiền nào từ ứng viên tham gia dự tuyển.
  Địa chỉ gửi hồ sơ ứng tuyển: Ban Hành chính, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam,
                                                 27 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội