Đoàn thành phố Kinokawa thăm Việt Nam

  Trong chương trình từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 8 (một số thành viên thăm đến ngày 31 tháng 8), đoàn thành phố Kinokawa, tỉnh Wakayama do Ông Nakamura Shinji, Thị trưởng và Ông Sakamoto Yasutaka, Chủ tịch Hội đồng thành phố làm trưởng đoàn đã tới thăm Việt Nam. Đoàn công tác đã tới thăm tỉnh Quảng Nam, trao đổi ý kiến hướng tới triển khai giao lưu kết nghĩa trong tương lai với Ngài Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và đi thị sát nhiều địa điểm trong tỉnh. Tại Hà Nội, đoàn đã có buổi làm việc với Ngài Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vào ngày 30 tháng 8.

 

Đoàn thành phố với lãnh đạo và cán bộ tỉnh Quảng Nam (ngày 27/8)
 

Thị sát tại tỉnh Quảng Nam (ngày 28/8)
 

    

Trao đổi ý kiến với Ngài Mai Tiến Dũng,

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ (ngày 30/8)