Kết quả tuyển chọn vòng 2 Lưu học sinh nghiên cứu sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2019 (MEXT)

   Đã có kết quả tuyển chọn vòng 2 Lưu học sinh nghiên cứu sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2019 (MEXT) do Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Ban tiến hành.
   Đối với ứng viên hiện đang trong quá trình xem xét trường tiếp nhận. Kết quả sẽ được thông báo ngay sau khi có quyết định cuối cùng.
 
1. Kết quả tuyển chọn vòng 2 lưu học sinh nghiên cứu sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2019 (MEXT)
    Các ứng viên xem thông tin tại trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
    ※ Đại sứ quán Nhật Bản không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kết quả tuyển chọn này.
 
2. Những điểm cần lưu ý dành cho lưu học sinh nghiên cứu sinh
    Các ứng viên xem file PDF được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.