Thông báo kết quả tuyển chọn vòng 2 Lưu học sinh đại học và Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp để cấp Học bổng Chính phủ Nhật Bản năm 2018

   Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam xin thông báo kết quả tuyển chọn vòng 2 Lưu học sinh đại học và lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp được cấp Học bổng Chính phủ Nhật Bản năm 2018 do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công Nghệ Nhật Bản tiến hành. (Xin vui lòng xác nhận lại kết quả tuyển chọn ở bên dưới).
   Hiện tại, Lưu học sinh nghiên cứu sinh để cấp Học bổng Chính phủ Nhật Bản năm 2018 đang trong quá trình tuyển chọn. Kết quả sẽ được thông báo sau.

1. Danh sách những thí sinh đỗ “tuyển chọn vòng 2” Lưu học sinh đại học và Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp được cấp Học bổng Chính phủ Nhật Bản năm 2018 đã được đăng tải trên trang web của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Vui lòng xác nhận kết quả tuyển chọn trong File Exel đính kèm trong trang web trên.
  ※Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ không tiếp nhận bất cứ thắc mắc nào liên quan đến kết quả tuyển chọn vòng 2 này.

2. Xin vui lòng tham khảo File PDF đính kèm trên trang web của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam về những điều cần lưu ý đối với Lưu học sinh đại học và Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp.