Quyết định trao tặng Huân chương cho người nước ngoài mùa xuân năm 2018

   Ngày 29 tháng 4, trong đợt trao tặng Huân chương cho người nước ngoài mùa xuân năm 2018, Chính phủ Nhật Bản công bố danh sách trao tặng Huân chương. Trong khu vực mà Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phụ trách có ba người được trao tặng huân chương như sau :
 
1. Ông Trần Văn Thọ (69 tuổi)
Chức danh: Giáo sư Trường Đại học Waseda, nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương.
 
Tên tiếng Anh của Huân chương: The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette
 
Tóm tắt cống hiến của ông Trần Văn Thọ: đã thúc đẩy mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam và tăng cường hiểu biết đối với Nhật Bản.
 
2. Ông Nguyễn Hữu Tài (60 tuổi)
Chức danh: nguyên Cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
 
Tên tiếng Anh của Huân chương: The Order of the Sacred Treasure, Silver Rays
 
Tóm tắt cống hiến của ông Nguyễn Hữu Tài: đã đóng góp vào hoạt động của Đại sứ quán Nhật Bản
 
3. Bà Ngô Phương Lan (55 tuổi)
Chức danh: nguyên Cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
 
Tên tiếng Anh của Huân chương: The Order of the Sacred Treasure, Silver Rays
 
Tóm tắt cống hiến của bà Ngô Phương Lan: đã đóng góp vào hoạt động của Đại sứ quán Nhật Bản
 
 
Địa chỉ liên hệ về sự kiện này
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Phụ trách: Mr. Matsunaga
TEL:+84-24-3846-3000
FAX:+84-24-3846-5930