Quyết định trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản năm 2019

   Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã công bố danh sách những người được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản năm 2019. Vào ngày 23 tháng 7, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tổ chức Lễ trao tặng và Tiệc chiêu đãi tại Nhà khách Iikura.
    https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002110.html
 
    Chúng tôi xin thông báo 15 tổ chức và cá nhân do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tiến cử dưới đây đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản vì những đóng góp của mình. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tổ chức Lễ trao tặng dành cho các tổ chức và cá nhân sinh sống tại Việt Nam.
 
・Ông KUBOTA Teruyoshi, Nguyên Chủ tịch Viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam
・Hòa thượng MIYAGI Tainen, Tổng trụ trì đời thứ 52 Shogoin Monzeki
・Sư cô Thích Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản
・Bà Ngô Minh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
・Hòa thượng YOSHIMIZU Daichi, Sư trụ trì chùa Nisshinkutsu
・Ông FURUTA Motoo, Hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật
・Ông TAKAGI Kuninori, Chủ tịch Đại học Quốc tế Y tế và Phúc lợi Nhật Bản
・Ông SHINODA Mikio và phu nhân SHINODA Mitsuyo, Giáo viên Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản tại Nam Định
・Bà KATSU Megumi, người đại diện công ty MORE Production
・Ông UENO Tomio, Chủ tịch danh dự Tổ chức phi lợi nhuận AVENUE
・Bà IKEDA Setsuko, Chủ tịch Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản
・Ông MAEDA Yasuaki, Giáo sư danh dự Khoa Nghiên cứu Công nghệ, Hệ sau đại học, Đại học Tỉnh Osaka
・Bà WATANABE Kazuyo, Người sáng lập kiêm Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em Châu Á
・Ông KITAHARA Shigemi, Chủ tịch Tập đoàn Y tế KNI
・Hiệp hội ASABA Việt Nam
 
Ông KUBOTA Teruyoshi,
Nguyên Chủ tịch Viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam
 
Hòa thượng MIYAGI Tainen,
Tổng trụ trì đời thứ 52 Shogoin Monzeki
 
Sư cô Thích Tâm Trí, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản
 
Hòa thượng YOSHIMIZU Daichi, Sư trụ trì chùa Nisshinkutsu
 
Ông FURUTA Motoo,
Hiệu trưởng trường Đại học Việt Nhật
 
Ông TAKAGI Kuninori,
Chủ tịch Đại học Quốc tế Y tế và Phúc lợi Nhật Bản
 
Ông SHINODA Mikio và phu nhân SHINODA Mitsuyo,
Giáo viên Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản tại Nam Định
 
Ông UENO Tomio,
Chủ tịch danh dự Tổ chức phi lợi nhuận AVENUE
 
Bà IKEDA Setsuko,
Chủ tịch Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản
 
Ông MAEDA Yasuaki, Giáo sư danh dự Khoa Nghiên cứu Công nghệ,
Hệ sau đại học, Đại học Tỉnh Osaka
 
Bà WATANABE Kazuyo,
Người sáng lập kiêm Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em Châu Á
 
Ông KITAHARA Shigemi, Chủ tịch Tập đoàn Y tế KNI
Hiệp hội ASABA Việt Nam