ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM CẦN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NGẮN HẠN SAU ĐÂY

1. Nhân viên ngắn hạn phụ trách công tác bảo vệ: 1 người

1)  Năng lực và quá trình công tác cần thiết
a)  Tốt nghiệp đại học trở lên
b)  Có khả năng giao tiếp và soạn thảo văn bản bằng tiếng Nhật (phỏng vấn bằng tiếng Nhật)
c)  Có khả năng sử dụng phần mềm cơ bản như Word, Excel

2)  Đãi ngộ
a)  Có chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Việt Nam
b)  Không có chế độ thưởng và tăng lương

3)  Thời gian làm việc: từ khoảng cuối tháng 9 năm 2017 đến cuối tháng 3 năm 2018   (khoảng 6 tháng)

4)  Khác: Đang sống trong khu vực có thể đến làm việc tại Đại sứ quán
5)  Cách thức tuyển chọn: Sơ tuyển hồ sơ (vòng 1), Phỏng vấn (vòng 2)
                  
2. Cách thức tuyển dụng và địa chỉ liên hệ:

   Đề nghị ứng viên gửi lý lịch (bằng tiếng Nhật có dán ảnh thẻ) đến địa chỉ liên hệ sau đây trước ngày 25 tháng 8 năm 2017 (thứ Sáu). Sau khi sơ tuyển vòng 1 thông qua thẩm định hồ sơ, Đại sứ quán sẽ tiến hành phỏng vấn vòng 2 những ứng viên đã vượt qua vòng 1. Ngoài ra, xin lưu ý về việc Đại sứ quán sẽ không trả lại hồ sơ tham gia ứng tuyển cho dù ứng viên có được tuyển dụng hay không, và không tiếp nhận điện thoại liên hệ về việc tuyển dụng này.

Địa chỉ gửi hồ sơ ứng tuyển: Ban Bảo vệ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
    27 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội