Các mẫu giấy tờ cần nộp

2018/10/5

1. Dành cho trường hợp xin visa mới 

      Những người xin visa hãy click vào đường link dưới đây, download các mẫu cần thiết.
 
Người làm giấy tờ Mẫu Cách sử dụng
Người xin visa
Tờ khai xin cấp visa
 
  Có thể nhập trực tiếp vào file PDF.
Sau khi nhập xong hãy in ra.
Phía người mời
 Giấy lý do mời
 

Lịch trình
 

Danh sách người được mời
 

Giấy chứng nhận bảo lãnh
 

Giấy giới thiệu khái quát công ty – tổ chức
(chỉ dành cho cơ quan - tổ chức chưa đăng ký pháp nhân)
 
   

 

2. Dành cho trường hợp cần chuyển visa

      Những người đã có visa nhiều lần v.v. nhưng do đổi hộ chiếu mới nên cần chuyển visa, hãy click vào đường link dưới đây, download mẫu tờ khai.
 
Người làm giấy tờ Mẫu (PDF) Cách sử dụng
Người xin visa Tờ khai xin chuyển visa  Hãy in file PDF sau đó điền đầy đủ các mục cần thiết trong tờ khai và 
 nộp cho Đại sứ quán hoặc Đại lý ủy thác.

  

 (Hết)