Video giới thiệu về hoạt động của tàu hộ vệ “IZUMO” và “SAZANAMI” thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản tại Biển Đông và Ấn Độ Dương

   

   Tàu “IZUMO” và “SAZANAMI” đã hoạt động dài ngày từ 1 tháng 5 đến 8 tháng 9 năm 2017, trong thời gian nói trên, hai tàu đã cập cảng Quốc tế Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 5 năm 2017 để tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP17) (*).
 

   Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bắt đầu tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương  từ năm 2007 với mục đích tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, xây dựng quan hệ hợp tác phối hợp với các tổ chức dân sự, đồng thời nâng cao năng lực thực hiện hoạt động cứu trợ quốc tế khẩn cấp cũng như nghiệm vụ hợp tác vì hòa bình quốc tế của Lực lượng Phòng vệ. 
 

   Trong video có hình ảnh của hai tàu hộ vệ trong thời gian thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh (đoạn từ 1:10 ~).
   https://www.youtube.com/watch?v=9TR1E6uFjOM
 

   (*) Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP) là hoạt động do quân đội Hoa Kỳ chủ trì thực hiện từ năm 2017. Trong khuôn khổ Chương trình, tàu quân sự các nước, chủ yếu là tàu hải quân Hoa Kỳ, sẽ tới thăm các quốc gia trong khu vực, tiến hành các hoạt động y tế, sửa chữa cơ sở vật chất, giao lưu văn hóa, thông qua hợp tác với chính phủ, quân đội các nước và tổ chức NGO để tăng cường phối hợp giữa các đối tác tham gia chương trình, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác vì hòa bình quốc tế.