Chú ý: Về việc hạn chế nhập cảnh Nhật Bản liên quan đến Bệnh truyền nhiễm virut Corona thể mới (Mở rộng đối tượng)

2020/2/27
1.  

  
Chính phủ Nhật Bản từ ngày 1/2/2020 đã áp dụng biện pháp trước mắt là không chấp nhận nhập cảnh Nhật Bản đối với người nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện nhất định, coi đó là một trong những đối sách cho Bệnh truyền nhiễm virut Corona thể mới. Tuy nhiên, chúng tôi xin thông báo rằng hiện nay đối tượng áp dụng đó đã được mở rộng hơn.
2.
  
Từ ngày 27/2/2020, nếu không có lý do đặc biệt, sẽ không chấp nhận nhập cảnh Nhật Bản đối với những người tương ứng với một trong các hạng mục sau đây, đề nghị mọi người chú ý.
         (1)  
  
Người nước ngoài đã lưu trú tại tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc, tỉnh Chiết Giang -Trung Quốc, thành phố Daegu - Hàn Quốc hoặc tỉnh Gyeongsangbuk - Hàn Quốc trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh Nhật Bản.
         (2) Người nước ngoài mang hộ chiếu Trung Quốc đã được cấp tại tỉnh Hồ Bắc và tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc.
         (3)
 
Người nước ngoài là khách du lịch du thuyền với mục đích nhập cảnh tại các cảng biển của Nhật Bản, lưu trú trên tàu có nguy cơ phát sinh Bệnh truyền nhiễm virut Corona thể mới.
3.  

  
Ngoài ra, như đã thông báo từ trước, về việc xin cấp visa của những người không được phép nhập cảnh Nhật Bản thuộc mục 2.(1) hoặc 2.(2) thì sẽ không được tiếp nhận căn cứ vào “Tiêu chuẩn cấp visa cơ bản”. Tất cả các trường hợp xin cấp visa đều phải tự in và điền Phiếu câu hỏi rồi nộp lại cho Cửa sổ tiếp nhận hoặc Đại lý ủy thác (Không chấp nhận điền bằng bút chì).