Ký kết Biên bản hợp tác liên quan đến việc áp dụng hệ thống Thống kê công ICT (hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông trong lĩnh vực Thống kê)

1. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, Lễ ký kết Biên bản hợp tác về việc áp dụng hệ thống Thống kê công ICT giữa Tổng Cục thống kê Việt Nam và Cơ quan Thống kê Nhật Bản đã được tổ chức. Buổi lễ có sự tham dự của Ông Chino Masato, Giám đốc Cơ quan thống kê Nhật Bản, thuộc Bộ Nội vụ và Thông tin truyền thông Nhật Bản, cùng Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục thống kê Việt Nam. Việt Nam là nước đầu tiên áp dụng hệ thống thống kê ICT của Nhật Bản tại nước ngoài.
2. Theo biên bản hợp tác, trong hệ thống thống kê ICT của Nhật Bản, ngoài việc áp dụng “Hệ thống khảo sát trực tuyến”, sau khi thảo luận về tính cần thiết của hệ thống “Cổng thông tin điện tử thống kê của Chính phủ” và “Dữ liệu thông tin thống kê”, nếu có thể sẽ lần lượt đưa vào áp dụng tại Việt Nam. Nhật Bản sẽ cử các chuyên gia sang Việt Nam để phát triển hệ thống, cài đặt và vận hành thử hệ thống này. Phía Việt Nam sẽ tiến hành chuẩn bị hạ tầng hệ thống ICT, vận hành hệ thống và điều chỉnh phù hợp theo hướng của Việt Nam…
3. Tại buổi lễ, Tổng Cục trưởng Nguyễn Bích Lâm bày tỏ “Việt Nam mong muốn tiến hành chuẩn bị cho việc áp dụng hệ thống này vào kế hoạch khảo sát kinh tế dự kiến được thực hiện vào năm 2021. Việt Nam cảm ơn sự hợp tác của Nhật Bản và mong muốn hợp tác với Nhật Bản để hướng tới thực hiện mong muốn này”. Ông Chino Masato cho biết rằng “Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới áp dụng hệ thống thống kê ICT của Nhật Bản. Có thể nói, Tổng cục thống kê Việt Nam luôn luôn là người bạn quan trọng nhất của Cơ quan Thống kê Nhật Bản. Do đó, Nhật Bản mong muốn đóng góp cho sự phát triển hệ thống thống kê ở Việt Nam”
{Tham khảo tài liệu của Bộ Nội vụ và Thông tin truyền thông Nhật Bản}
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei01_02000074.html
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ tới người phụ trách:
Bí thư Uchida, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
  Điện thoại: + 84-24-3846-3000 
FAX:+84-24-3846-3048