Về biện pháp cách ly sau khi nhập cảnh Nhật Bản

2021/6/2

     Từ ngày 1/6/2021, Chính phủ Nhật Bản đã công bố biện pháp phòng chống dịch mới. Theo đó, từ 0 giờ ngày 4/6/2021, tất cả những người nhập cảnh và về nước từ Việt Nam sẽ phải ở lại địa điểm chỉ định (hạn chế chỗ ở được đảm bảo bởi trạm kiểm dịch) trong vòng 6 ngày và sẽ phải tham gia xét nghiệm vào ngày thứ 3 và ngày thứ 6 kể từ sau khi nhập cảnh.

Chi tiết mời tham khảo tại trang web dưới đây:

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009066.html

 

     Ngoài ra, hiện nay, đối với người nhập cảnh vào Nhật Bản bao gồm người mang quốc tịch Nhật Bản về nước thì trước đó đã được yêu cầu mang giấy chứng nhận xét nghiệm trước khi xuất cảnh. Trong thủ tục lên máy bay khi xuất cảnh hoặc kiểm dịch khi nhập cảnh vào Nhật Bản để tránh phát sinh rắc rối hoặc nhầm lẫn liên quan đến hiệu lực của Giấy chứng nhận xét nghiệm thì trong điều kiện có thể vui lòng sử dụng mẫu Giấy chứng nhận xét nghiệm của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Chi tiết mời tham khảo tại trang web dưới đây:

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210113corona_vn.html

 

     Thêm vào đó, vào thời điểm nhập cảnh, ngoài xuất trình Giấy chứng nhận xét nghiệm, các giấy tờ khác thì cần phải thực hiện các thủ tục cần thiết như tải về các ứng dụng, … Chi tiết vui lòng cập nhật thông tin mới nhất tại trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

Trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (Về các biện pháp mới liên quan đến biện pháp biên giới):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 

_Hết_