Quan trọng: Quyết định của Ban chỉ đạo đối sách Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19)

2020/8/31
1. Tái nhập quốc của người mang tư cách lưu trú đang lưu trú tại Nhật Bản
    Về những người đang giữ tư cách lưu trú tại Nhật Bản thì dựa trên việc mở rộng năng lực xét nghiệm tại sân bay, từ ngày 01/09/2020 những người này (chú ý 1) đã thực hiện các thủ tục theo quy định khi xuất cảnh và mang giấy phép tái nhập quốc được chấp nhận tái nhập quốc trở lại Nhật Bản từ những vùng là đối tượng từ chối nhập cảnh.
(Chú ý 1) Trước khi xuất cảnh khỏi Nhật Bản, những người này cam kết tuân thủ các biện pháp phòng ngừa bổ sung và đã được cấp Giấy tiếp nhận từ Cục quản lí lưu trú xuất nhập cảnh của Nhật Bản.
 
2. Tái nhập quốc của người mang tư cách lưu trú đang xuất cảnh khỏi Nhật Bản
    Kể từ ngày chỉ định vùng đó là đối tượng từ chối nhập cảnh (Chú ý 2) đến ngày 31/08/2020 đối tượng mang tư cách lưu trú đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản mang Giấy phép tái nhập quốc thì từ ngày 01/09/2020 những đối tượng này khi đã thực hiện được các thủ tục quy định (Chú ý 3) được chấp nhận tái nhập quốc từ những vùng là đối tượng từ chối nhập cảnh.
(Chú ý 2) Ví dụ trước ngày 02/04/2020 quốc gia, vùng lãnh thổ được chỉ định là đối tượng từ chối nhập cảnh thì ngày chỉ định vùng đó là đối tượng từ chối nhập cảnh là ngày 03/04/2020.
(Chú ý 3) Những người đã được cấp “Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến tái nhập quốc” thực hiện tại cơ quan đại diện tại nước ngoài.
 
3. Các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh
(1) Từ quan điểm phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh, và như một biện pháp phòng ngừa bổ sung thì những trường hợp thỏa mãn tái nhập quốc tại mục 1 và 2 yêu cầu phải có giấy chứng nhận kiểm tra PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh khỏi quốc gia, vùng lãnh thổ đang lưu trú.
(2) Tiếp tục tăng cường khả năng và hệ thống kiểm tra tại sân bay.
 
4. Tiếp tục thực hiện các biện pháp biên giới
(1) Bổ sung khu vực bị cấm nhập cảnh
Chỉ định bổ sung 13 quốc gia và khu vực trở thành quốc gia, khu vực bị cấm nhập cảnh dựa vào Luật nhập cảnh Nhật Bản (Chú ý 4). Người nước ngoài có lịch sử lưu trú tại khu vực này trong vòng 14 ngày qua là đối tượng bị cấm nhập cảnh Nhật Bản nếu không có lý do đặc biệt (Chú ý 5).
Bhutan, Trinidad and Tobago, Belize, Ethiopia, Gambia, Zambia, Zimbabwe, Tunisia, Nigeria, Malawi, Nam Sudan, Rwanda, Lesotho
 (Chú ý 4) Tổng số các quốc gia và khu vực là đối tượng bị cấm nhập cảnh bởi biện pháp này là 159 quốc gia và vùng lãnh thổ.
 (Chú ý 5) Cho đến ngày 29/08/2020 những người đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản với Giấy phép tái nhập quốc mà tiến hành tái nhập quốc từ 13 quốc gia, vùng lãnh thổ bị cấm nhập cảnh theo đợt bổ sung lần này thì về nguyên tắc sẽ được coi là có lý do đặc biệt. Tuy nhiên, [Người vĩnh trú đặc biệt] không phải là đối tượng bị cấm nhập cảnh.
 
(2) Tăng cường kiểm dịch
Khi người có đã từng lưu trú tại khu vực bị cấm nhập cảnh ở mục 4.(1) trong vòng 14 ngày qua nhập cảnh Nhật Bản thì sẽ là đối tượng phải tiến hành xét nghiệm PCR.
Các biện pháp tại mục 4. (1) và 4.(2) thì thực hiện từ 0 giờ ngày 30/08/2020 đến thời điểm hợp lý. Kể cả những người xuất phát từ nước ngoài trước khi thực hiện biện pháp này và đến Nhật Bản sau khi thực hiện biện pháp này cũng là đối tượng áp dụng.
 
(3) Tiếp tục thực hiện các biện pháp biên giới đang được áp dụng
Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo đối sách Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) lần thứ 41 (Được tổ chức vào ngày 22/07/2020), Nhật Bản đã quyết định gia hạn thời gian thực hiện của việc tăng cường kiểm dịch, hạn chế các chuyến bay bằng cách hạn chế visa v.v. và hạn chế khách du lịch đến trước đó đã được quyết định đến cuối tháng 8/2020 thành thực hiện đến thời điểm thích hợp.
 
 
[Chú ý của Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam]
Việt Nam đã được chỉ định là đối tượng của biện pháp này và là quốc gia bị cấm nhập cảnh Nhật Bản từ ngày 01/4/2020, do đó trong thời gian này, Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam không tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa trừ trường hợp ngoại giao, công vụ và trường hợp khẩn cấp nhân đạo và các trường hợp thuộc “Biện pháp từng bước hướng tới việc tái mở cửa đi lại quốc tế”.