Hướng tới nối lại việc đi lại giữa Nhật Bản và Việt Nam

2020/6/22
1. Ngày 18 tháng 6, Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức “Hội nghị phòng chống virus Corona chủng mới” và quyết định thực hiện biện pháp nới lỏng từng bước nối lại việc đi lại cho người dân các nước trên thế giới.
 
Ủy ban phòng chống lây nhiễm virus Corona chủng mới “Biện pháp nới lỏng từng bước nối lại việc đi lại cho người dân các nước trên thế giới” (ngày 18 tháng 6)
(Tiếng Việt)
 
2. Ngày 19 tháng 6, Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Việt Nam đã nhất trí nới lỏng từng bước và từng phần hạn chế đi lại giữa hai nước trên cơ sở bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến việc phòng chống lây lan virus Corona chủng mới tại mỗi nước. Biện pháp cụ thể và thủ tục cần thiết sẽ được điều chỉnh thông qua kênh ngoại giao.
 
Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Bản “Cơ chế hướng tới nối lại việc đi lại giữa Nhật Bản và Việt Nam” (ngày 19 tháng 6)
(Tiếng Việt)
 
3. Thời điểm cụ thể cho phép nhập cảnh trở lại và thủ tục cần thiết sẽ được công bố ngay sau khi có quyết định.