Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ trên không thăm chính thức Việt Nam

2022/6/30
  Từ ngày 25 tháng 6 (thứ bảy) đến ngày 28 tháng 6 năm 2022, Đại tướng Izutsu Shunji, Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản đã sang thăm Việt Nam.
  Trong thời gian chuyến thăm, Đại tướng Izutsu Shunji đã tới chào xã giao thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hội kiến với Trung tướng Vũ Văn Kha, Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam và đi thăm một số đơn vị trực thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam.Tại buổi hội kiến với Trung tướng Vũ Văn Kha, Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ trên không phát biểu nêu rõ “Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” của ASEAN (AOIP) và chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) về bản chất có nhiều điểm tương đồng, khẳng định hai nước Nhật Bản và Việt Nam có khả năng hợp tác hướng tới thực hiện AOIP cũng như FOIP. Căn cứ vào quan hệ hợp tác quốc phòng Nhật Việt bước sang giai đoạn mới, hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng, củng cố các nội dung hợp tác giữa không quân hai nước. 
Lễ đón tại Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ
Chào xã giao Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam
Hội kiến với Quyền Tư lệnh Quân chủng KQ-KQ