Thông báo về chương trình "Điều phối viên thiếu niên cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân"