Thông báo về việc một công dân Nhật Bản đã mất trong thời gian công tác tại Việt Nam

2021/2/18
Ngày 13 tháng 2, một công dân Nhật Bản công tác tại Việt Nam đã qua đời
 
Đại sứ quán Nhật Bản xin cầu nguyện cho hương hồn người đã khuất được an nghỉ và thành kính chia buồn cùng gia đình.
 

【Tham khảo:Thông báo của doanh nghiệp nơi công dân Nhật Bản trên công tác】
https://www.mitsui.com/jp/ja/release/2021/1240627_12148.html