Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam

2022/3/22
 Ngày 21 tháng 9 năm 1973, Nhật Bản và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ sau đó, trên nền tảng “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh của Châu Á”, quan hệ hai nước không ngừng phát triển cho đến ngày nay trong đó có hoạt động giao lưu sôi nổi không chỉ giữa chính phủ mà cả nhân dân hai nước ở nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa.

 Ngày 21 tháng 9 năm 2023, Nhật Bản và Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm thiếp lập quan hệ ngoại giao. Trong suốt năm 2023, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam mong muốn cùng các quý vị tạo nên những chương trình kỷ niệm tương xứng để nhìn lại quan hệ Nhật Bản – Việt Nam trong chặng đường đã qua đồng thời phát triển sâu rộng hơn nữa mối quan hệ này.

 Quan hệ Nhật Bản – Việt Nam được củng cố và duy trì bởi những hoạt động bền bỉ của các quý vị đã gắn bó với Việt Nam và nỗ lực cống hiến trên nhiều lĩnh vực. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm lần này, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của tất cả các quý vị đồng hành cùng sự phát triển của quan hệ Nhật Bản – Việt Nam để cùng tạo nên không khí sôi nổi của năm kỷ niệm này.

 Trong thời gian tới, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các hoạt động trên trang web này. Quý vị có ý kiến, nguyện vọng, câu hỏi liên quan tới việc triển khai các chương trình kỷ niệm 50 năm, vui lòng liên lạc theo địa chỉ dưới đây.

 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ cùng các quý vị đưa năm 2023 trở thành năm mở ra giai đoạn mới của hai nước Nhật Bản và Việt Nam.
 
Thông tin liên hệ: Ban Báo chí và Văn hóa, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Điện thoại: +84-24-3846-3000
Email: kobunvn@ha.mofa.go.jp