Những người đứng đầu Cảnh sát biển toàn cầu họp mặt tại Nhật Bản!

2023/10/24
Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Cảnh sát biển lần 2
Từ ngày 30/10 - 01/11, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Quỹ Nippon phối hợp tổ chức “Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Cảnh sát biển (CGGS) lần thứ 3” tại Tokyo với sự tham gia của các quan chức hàng đầu từ khoảng 100 cơ quan đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải trên khắp thế giới.  
Hội nghị dự kiến tập trung vào một số nội dung sau:
  • Sửa đổi Hướng dẫn hoạt động hướng tới CGGS ngày càng hiệu quả và bền vững.
  • Công bố website chia sẻ thông tin của CGGS.
  • Đạt đồng thuận trong việc tiếp tục thực hiện nỗ lực “Phát triển nguồn nhân lực cảnh sát biển toàn cầu” - một trong những sáng kiến của CGGS, đưa CGGS trở thành một khuôn khổ hợp tác mạnh mẽ và lâu dài cho các cơ quan đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải trên trên thế giới.
  • Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật tiên tiến như tàu không người lái, tàu tự hành v.v, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác và sự phối hợp giữa các cơ quan đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải trên thế giới.   
Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Cảnh sát biển (CGGS) là một "diễn đàn đối thoại và hợp tác mới", nơi người đứng đầu các cơ quan đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải trên thế giới và tổng thư ký các cơ quan quốc tế về hàng hải tập trung lại để thảo luận và phổ biến các chính sách hợp tác, cơ chế phối hợp vượt ra ngoài khuôn khổ song phương và khu vực. Hội nghị do Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và Quỹ Nippon phối hợp tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017, lần thứ 2 vào năm 2019 và lần thứ 3 vào năm nay.