Đại sứ YAMADA Takio đã tham dự “Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội”

2023/12/25
Đại sứ Yamada phát biểu (Nguồn: VNU) 
Trao tặng kỷ niệm chương cho các thế hệ giảng viên
   Ngày 10 tháng 12, Đại sứ Yamada Takio đã tham dự “Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội”.
 Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập năm 1993 là trung tâm đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học trực thuộc chính phủ. Đại học quốc gia Hà Nội đã có 30 năm lịch sử xây dựng và trưởng thành, kế thừa lịch sử lâu đời và truyền thống tốt đẹp từ Đại học Đông Dương thành lập năm 1906.
 Đại sứ Yamada đã thay mặt cho Đoàn ngoại giao phát biểu: “Là đại học hàng đầu Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội luôn dẫn đầu về giáo dục đại học tại Việt Nam, đào tạo được rất nhiều nhân lực xuất sắc góp phần vào sự phát triển của Việt Nam. Sinh viên tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang đạt được những thành tựu đáng kể không chỉ ở Việt Nam, Nhật Bản mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Tôi mong rằng mốc kỷ niệm 30 năm này sẽ là dịp để tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các nước với Đại học quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Việt-Nhật được thành lập với tư cách là trường thành viên của Đại học quốc gia Hà Nội và cũng là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp trường Đại học Việt – Nhật phát triển nhanh chóng hơn nữa.”.
Trao tặng Huân chương lao động hạng nhất