Về kiểm dịch động thực vật khi nhập cảnh vào Nhật Bản (Thông báo từ Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản)

2023/12/25
  • Về kiểm dịch động thực vật khi nhập cảnh vào Nhật Bản, mời xem chi tiết tại đây
  • Về kiểm tra hành lí khi nhập cảnh, mời xem chi tiết tại đây.