Lễ ký kết văn kiện viện trợ “Xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nâng cao năng lực của nữ hộ sinh”

2017/2/14
Lễ ký kết văn kiện viện trợ “Xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe   phụ nữ và nâng cao năng lực của nữ hộ sinh” trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại cho dự án NGO của chính phủ Nhật Bản năm tài khóa 2016 (năm thứ 3)
 
1. Ngày 14 tháng 2 (thứ ba), tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại dành cho dự án “Xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nâng cao năng lực của nữ hộ sinh (năm thứ 3)” năm tài khóa 2016, giữa tổ chức JOICFP với chính phủ Nhật Bản.

2. Khái quát thông tin dự án :

 (1) Tên dự án : Xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ và nâng cao năng lực của nữ hộ sinh (năm thứ 3)
 (2) Số tiền viện trợ : 344.487 đô la Mỹ
 (3) Tổ chức thực hiện : Tổ chức JOICFP
 (4) Nội dung dự án :

 Trước thực tế chất lượng dịch vụ y tế có sự không đồng đều giữa khu vực thành phố và khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, dự án được hỗ trợ nhằm xây dựng mô hình kiểu mẫu trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản (RH) với các hoạt động được triển khai tập trung ở Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ (Women’s Health Center : WHC) để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe sản phụ của Việt Nam. Tính tới thời điểm này, dự án đã hỗ trợ xây dựng WHC, cung cấp các dịch vụ RH tổng quát tại WHC, tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực cho các nữ hộ sinh và đây là năm thứ 3, năm thực hiện cuối cùng của dự án này.

 Trong năm thứ 3, ngoài các hoạt động như cung cấp dịch vụ RH tổng quát tại WHC, nâng cao năng lực cho nữ hộ sinh vẫn sẽ được tiếp tục triển khai, dự án còn xây dựng bản hướng dẫn trong đó tổng kết kinh nghiệm, kết quả thực hiện dự án để phổ biến ra toàn quốc, tiến hành các giải pháp để phổ biến mô hình dịch vụ RH tổng quát và duy trì phát triển bền vững kết quả dự án. 

3. Tại Lễ ký kết, Đại sứ Umeda, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và Bà Katsube Mayumi, Trưởng đại diện văn phòng JOICFP đã tiến hành ký kết hợp đồng dự án.
 
 
   
 
Địa chỉ liên hệ về sự kiện này:
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Phụ trách : Bí thư Uchida
Tel : +84-4-3846-3000
Fax : +84-4-3846-3048