Lễ Trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản năm Lệnh Hòa thứ nhất cho Bà Ngô Minh Thủy, Chủ tịch Câu lạc bộ cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Bà KATSU Megumi, Đại diện công ty MORE Production Việt Nam.

2019/10/11

   Ngày 11 tháng 10, Bà Ngô Minh Thủy, Chủ tịch Câu lạc bộ cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản/Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội và Bà KATSU Megumi, Đại diện công ty MORE Production Việt Nam đã được đón tiếp tại Nhà riêng Đại sứ. Tại đây đã diễn ra Lễ trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Năm Lệnh hòa thứ nhất cho hai Bà.

 

   Bà Ngô Minh Thủy là người đã thúc đẩy giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam, hỗ trợ học sinh sinh viên Việt Nam sang Nhật Bản du học, đồng thời với trên cương vị là Chủ tịch Câu lạc bộ cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản và nhiều cương vị khác, Bà đã có những đóng góp to lớn phát triển mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam.  

 

   Là người đưa văn hóa Việt Nam đến với người Nhật Bản và đưa văn hóa Nhật Bản đến với người Việt Nam, Bà KATSU Megumi đã có đóng góp to lớn trong việc như phổ biến truyện tranh Ehon của Nhật Bản và đào tạo các tác giả tuyện tranh Ehon người Việt Nam.

 

   Ghi nhận những thành tích này, tại buổi lễ diễn ra vào ngày 11 tháng 10, Đại sứ UMEDA Kunio đã phát biểu chúc mừng sau đó trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho Bà Ngô Minh Thủy và Bà KATSU Megumi. Bà Ngô Minh Thủy và Bà KATSU Megumi cũng lần lượt có bài phát biểu sau đó. Ông Nghiêm Vũ Khải, Đại biểu quốc hội đã phát biểu nâng cốc. Rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người có liên quan khác của hai Bà đã tới dự, ghi nhận và chúc mừng.
 

Bài phát biểu của Đại sứ

 

Đại sứ phát biểu chúc mừng
 
Đại sứ Umeda trao tặng bằng khen cho Bà Ngô Minh Thủy
 
Đại sứ Umeda trao tặng bằng khen cho Bà KATSU Megumi

 
Phát biểu của Bà Ngô Minh Thủy Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội
Phát biểu của Bà KATSU Megumi,
Đại diện công ty MORE Production Việt Nam
 
Ông Nghiêm Vũ Khải, Đại biểu quốc hội phát biểu nâng cốc

 
Bà Ngô Minh Thủy, Đại sứ Umeda và phu nhân
cùng đại diện khách mời chụp ảnh kỷ niệm
 
Bà KATSU Megumi, Đại sứ Umeda và phu nhân
cùng đại diện khách mời chụp ảnh kỷ niệm
 
Ảnh tập thể (Bà Ngô Minh Thủy) Ảnh tập thể (Bà KATSU Megumi)