Về đối tác Nhật Bản thỏa mãn điều kiện ký kết Hợp đồng cung ứng lao động

2020/7/21
Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Cục quản lý lao động ngoài nước (DOLAB), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi công văn hướng dẫn “về đối tác Nhật Bản thỏa mãn điều kiện ký kết Hợp đồng cung ứng lao động” tới các doanh nghiệp phái cử lao động kỹ năng đặc định. Đại sứ quán Nhật Bản đã dịch sang tiếng Nhật phần chính của công văn nói trên (lược bỏ phần phụ lục đính kèm), xin mời quý vị tham khảo. Xin lưu ý rằng Đại sứ quán Nhật Bản sẽ không giải đáp các câu hỏi liên quan đến nội dung công văn nói trên.