Về những câu hỏi thường gặp trong trường hợp thực tập sinh kỹ năng sử dụng Residence Track để nhập cảnh Nhật Bản

2020/9/8
 Trên Website của Tổ chức quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài đã đăng tải thông tin về “những câu hỏi thường gặp trong trường hợp thực tập sinh kỹ năng sử dụng Residence Track để nhập cảnh Nhật Bản”. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã dịch nội dung nói trên ra tiếng Việt. Xin mời các cán bộ phụ trách của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các bạn có dự định tới Nhật Bản thực tập kỹ năng tham khảo thông tin.
 
Về những câu hỏi thường gặp trong trường hợp thực tập sinh kỹ năng sử dụng Residence Track để nhập cảnh Nhật Bản (tiếng Việt)