Ký kết Công hàm trao đổi dự án Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại

2020/9/11
Đại sứ Yamada ký Công hàm trao đổi
 Ngày 10 tháng 9, Đại sứ Yamada đã ký Công hàm trao đổi của dự án Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại dành cho Việt Nam và trao đổi Công hàm với Ngài Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
 Bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, Việt Nam đang phải đối mặt với những vấn đề lớn như ô nhiễm môi trường, khoảng cách giàu nghèo giữa các khu vực, quy định luật pháp đang trong quá trình hoàn chỉnh, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có thể hỗ trợ giải quyết những vấn đề lớn này. Hợp tác của Nhật Bản nhằm hỗ trợ Việt Nam quá trình thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sức cạnh tranh, phát triển kinh tế và tăng cường năng lực hành chính công thông qua đào tạo cán bộ hành chính trẻ học tập tại các trường Đại học của Nhật Bản (chương trình thạc sỹ, tiến sỹ).    
 Chương trình dự án viện trợ không hoàn lại này đã tiếp nhận và đạo tạo tại Nhật Bản 630 cán bộ hành chính trẻ của Việt Nam. Các cán bộ hành chính trẻ được kỳ vọng là những cầu nối làm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu hảo giữa Việt Nam và Nhật Bản sau thời gian học tập tại Nhật Bản.
 Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang lây lan, phía Nhật Bản sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa đối với những cán bộ hành chính trẻ đang và sắp sang Nhật Bản lưu học trong phạm vi cho phép.