Hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam ứng phó với thảm họa bão

2020/10/15
Hôm nay, ngày 15 tháng 10,  theo đề nghị của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp (tấm nhựa, máy lọc nước) cho Việt Nam để ứng phó với những thiệt hại do cơn bão vừa qua gây ra thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).
Theo đề nghị của Chính phủ nước CHXHCN, trên quan điểm nhân đạo và mối quan hệ hữu hảo giữa Nhật Bản và Việt Nam, Nhật Bản đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam.