Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với doanh nghiệp Nhật Bản

2020/12/25
Toàn cảnh Hội nghị
Cán bộ tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm
 Ngày 21 tháng 12 năm 2020 vừa qua, Hội nghị đối thoại giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng với các doanh nghiệp Nhật Bản đã được tổ chức. Tham dự Hội nghị, về phía Nhật Bản có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản (JCCI) Sudo Kazunori, Trưởng Đại diện JETRO Hà Nội Nakajima Takeo và đại diện của khoảng 40 doanh nghiệp Nhật Bản v.v... Về phía Việt Nam có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, các lãnh đạo, đại diện của các Bộ ngành liên quan của Việt Nam.
 Tại Hội nghị, Đại sứ Yamada Takio phát biểu “Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang bày tỏ sự quan tâm tới việc đầu tư vào Việt Nam, nếu các thủ tục hành chính v.v…được cải thiện thông qua các đối thoại với phía Việt Nam như Hội nghị lần này thì sẽ mở rộng được đầu tư hơn nữa”.
 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, cho tới nay việc thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính dựa vào số hóa đã cải thiện đáng kể môi trường đầu tư kinh doanh, tuy nhiên cần tiếp tục thực hiện xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian tới.
 Các doanh nghiệp Nhật Bản trình bày về sức thu hút, các điểm mạnh của Việt Nam và các đề nghị, mong muốn với trọng tâm là cải thiện thủ tục hành chính trong đầu tư. Đối với các đề nghị của phía doanh nghiệp Nhật Bản, đại diện của các Bộ ngành liên quan của phía Việt Nam cũng đã có giải đáp về phương hướng tháo gỡ trong thời gian tới.