Lễ trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản (năm Lệnh Hòa thứ 2-năm 2020) cho Bà Lê Thị Thu Hiền, đại diện Việt Nam của công ty MORE Production

2021/4/28
Đại sứ YAMADA phát biểu
Đại sứ YAMADA trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho Bà Lê Thị Thu Hiền
   Ngày 27 tháng 4, tại Nhà riêng Đại sứ, Lễ trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản (năm Lệnh Hòa thứ 2- năm 2020) cho Bà Lê Thị Thu Hiền, đại diện Việt Nam của công ty MORE Production đã được tổ chức.

   Bà Lê Thị Thu Hiền đã có đóng góp lớn trong việc phổ cập tranh truyện Ehon tại Việt Nam, thông qua hoạt động dịch thuật và xuất bản tranh truyện Nhật Bản sang tiếng Việt, phổ cập thói quen đọc tranh truyện Ehon và bồi dưỡng đội ngũ tác giả sáng tác tranh truyện Ehon người Việt Nam.

   Ghi nhận những thành tích này, tại buổi lễ diễn ra vào ngày 27 tháng 4, Đại sứ YAMADA đã phát biểu chúc mừng và trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho Bà Lê Thị Thu Hiền. Bà Hiền cũng đã có bài phát biểu sau đó. Ngoài ra, tại buổi lễ, Bà Hiền cũng đã nhận được sự ghi nhận và chúc mừng từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và những người liên quan khác đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Bà trong thời gian qua.

Bài phát biểu của Đại sứ YAMADA (Tiếng NhậtTiếng Việt)
 
Bà Lê Thị Thu Hiền phát biểu
Bà Lê Thị Thu Hiền và Phu quân, bà KATSU Megumi – đại diện công ty MORE Production chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ YAMADA và Phu nhân
Bà Lê Thị Thu Hiền và gia đình, bà KATSU Megumi chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ YAMADA và Phu nhân
Bà Lê Thị Thu Hiền, các đồng nghiệp tại MORE Production Việt Nam, bà KATSU Megumi chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ YAMADA và Phu nhân
Chụp ảnh kỷ niệm