Công bố thủ tục liên quan đến kỹ năng đặc định

2021/1/6
Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản đã công bố thủ tục cụ thể liên quan đến kỹ năng đặc định. Kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2021 trở đi, khi làm thủ tục xin cấp chứng nhận tư cách lưu trú (kỹ năng đặc định), người làm thủ tục cần phải xuất trình Danh sách xác nhận đã được cơ quan Chính phủ Việt Nam phê duyệt. Đề nghị những người thuộc đối tượng này lưu ý.