Về việc ký kết hợp đồng viện trợ văn hóa không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản năm tài chính 2020 cho “Dự án Nâng cấp nhạc cụ và hệ thống âm thanh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội”

2021/3/3
Trường Đại học sư phạm Hà Nội
Ngày 3 tháng 3 năm 2021, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam YAMADA Takio và Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Minh đã ký Hợp đồng viện trợ của “Dự án nâng cấp nhạc cụ và hệ thống âm thanh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội”. 

1. Khái quát dự án:
 Tên dự án: Dự án nâng cấp nhạc cụ và hệ thống âm thanh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 Số tiền viện trợ: 68.686 USD

2. Nội dung dự án:
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những trường đại học chủ chốt của Việt Nam, có chức năng đào tạo giáo viên trong đó có giáo viên âm nhạc cho các trường phổ thông Việt Nam. Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thiếu nhiều nhạc cụ và hệ thống âm thanh dùng cho việc giảng dạy đào tạo âm nhạc, ngoài ra các nhạc cụ và thiết bị âm thanh hiện có của trường đã xuống cấp, nên việc đào tạo giáo viên âm nhạc gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, Viêt Nam đang triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm phát triển toàn diện cho học sinh trong đó có âm nhạc, vì vậy việc đào tạo giáo viên âm nhạc cho các trường phổ thông để đáp ứng tình hình này là rất quan trọng.
 
Trên cơ sở đó, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ cho Dự án nâng cấp nhạc cụ và hệ thống âm thanh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trị giá 68.686 USD trong khuôn khổ viện trợ văn hóa không hoàn lại cấp cơ sở năm tài chính 2020 (gồm 1 đàn Grand Piano, 4 đàn Piano đứng, 1 đàn Piano điện, 10 đàn phím điện tử, 8 hệ thống loa, 1 trống) với mong muốn cải thiện cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên âm nhạc của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy âm nhạc của các trường phổ thông của Việt Nam.